دستورات لازم بعد از جراحی لثه

۱ –  بعد از عمل لثه با کمتر شدن اثر بی حسی ممکن است درد مختصری داشته باشید در اینصورت دو عدد قرص استامینوفن میل کنید و در صورت ادامه درد هر ۴ساعت یک عدد قرص میل نمایید .

۲ – پانسمان لثه شما را محافظت کرده به التیام آن کمک می کند و تا حدودی از درد آن می کاهد بنابر این شماقادر به ادامه فعالیتهای روزمره خواهید بود ولی از انجام فعالیتهای سنگین ورزشی اجتناب نمایید

۳ – اگر قسمتی از پانسمان در طول هفته خارج شود اشکالی پیش نمی آید در صورت ناراحتی و یا تیزی لبه پانسمان یا تهوع مراجعه نمایید .

۴ – حداقل تا سه ساعت بعد از عمل از خوردن غذای گرم خودداری نمایید .

۵ – روی پانسمان را مسواک نزنید ولی بقیه دندانها را مسواک زده و از نخ دندان و دهان شویه طبق دستور استفاده نمایید .

۶ – گاهی در ۵ – ۴ ساعت اولیه خونابه دیده میشود که طبیعی است و متوقف خواهد شد .

۷ – در ۲۴ ساعت اول  باگذاشتن یخ داخل نایلون و کمپرس سرد از خارج دهان روی ناحیه عمل شده از تورم احتمالی جلوگیری نمایید البته میتوان از ژلهای مخصوص کمپرس نیز می توان استفاده کرد .

۸- در صورت بروز خونریزی یک قطعه گاز مرطوب رابه شکل ۷ درست کرده و با فشار انگشتان در دو طرف پانسمان قرار دهید و به مدت ۲۰ دقیقه نگهدارید اگر خونریزی متوقف نشد مراجعه نمایید و هرگز با شستشو ی دهان سعی نکنید خونریزی را بند آورید .

۹ – تورم ایجاد شده در ناحیه جراحی تا حدودی طبیعی است برای رفع آن کمپرس گرم نمایید چنانچه تورم دردناک و یا بدتر شد مراجعه نمایید .

۱۰ – یک هفته بعد از جراحی جهت معاینه و کشیدن بخیه ها مراجعه نمایید .

۱۱ – جراحی لثه به عنوان قسمت اصلی درمان حذف بیماریهای لثه می باشد ولی این نکته همیشه مد نظر باشد که برای تکمیل درمان و نگهداری سلامت لثه به مدت طولانی می بایست در جلسات کنترل حتما مراجعه نمایید .